Kulturstipendier.se

Stipendier att söka för kulturella ändamål

Sprid gärna ordet om Kulturstipendier.se genom att länka till oss från din blogg eller hemsida! <3

Kulturstöd och Kulturbidrag

Stipendier är vanligtvis personliga och ges oftast för prestationer som redan har skett. Om du ska arrangera ett eget kulturprojekt kan ett alternativ till stipendier vara att försöka få någon form av kulturstöd eller kulturbidrag. Här hittar du tips på hur du kan gå tillväga för att anordna ett kulturprojekt och behöver någon form av bidrag att söka för att kunna genomföra det.

Om du studerar kan en god idé vara att kolla om det finns något stipendium att söka för den utbildning du går. Kanske kan du koppla studieändamålet till ditt kulturprojekt.

Crowdfunding

Crowdfunding betyder att flera personer går ihop och samlar in de medel som krävs för att kunna genomföra ett visst projekt. I de flesta fall handlar det om att människor skänker pengar till projektet som de vill stödja. Men det kan också handla om att människor hjälper till på andra sätt, till exempel genom att jobba som volontär eller upplåta sin mark för att ett projekt ska kunna genomföras där. Det är vanligt att de som skänker pengar eller på annat sätt bidrar får något i utbyte när projektet är realiserat. Du kan använda dig av t.ex. Kickstarter för att crowdfunda ditt projekt.

Kulturstöd från kommunen

Kolla vilka möjligheter din kommun ger i form av kulturstöd och kulturbidrag. Alla kommuner i Sverige har inte samma möjligheter att lämna bidrag till kulturprojekt men det skadar aldrig att höra sig för. Kolla på din kommuns hemsida om det går att söka bidrag till projekt som anordnas i kommunen.

Sponsring

Hör runt med företag och fråga om de vill sponsra ditt kulturprojekt. Försök komma på kreativa sätt som gör att företaget också tjänar på att sponsra projektet. Den bästa sponsringen är den som gör att företaget får något tillbaka eftersom alla då tjänar på det. Blir projektet lyckat så vill man med största sannolikhet även vara med om du skulle fråga dem igen. Kanske då med ännu mer pengar.

Samordna er med andra

Vilka andra föreningar eller sällskap kan ni ta hjälp av? Går det att samordna projektet på något sätt? Om man är flera som hjälper till så får man tillgång till fler resurser än om man vore helt själv. En möjlig nackdel med denna strategi kan vara att det kommer finnas flera olika viljor om hur projektet ska utformas (detta kan också vändas till något positivt om man lär sig samarbeta och dra nytta av varandras olikheter istället).